BẢNG GIÁ SHOPHOUSE NEW VEGAS HÀ TIÊN

BẢNG GIÁ SHOPHOUSE NEW VEGAS HÀ TIÊN

LOẠI CĂN  DIỆN TÍCH M² GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG)
Shophouse 75 9,6 9,8
Shophouse 100 10,0 10,3
Shophouse 170 11,1 11,2

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, chưa cập nhật, bổ sung đẩy đủ.

Tham khảo:

0901335996