BẢNG GIÁ SHOP VILLAS NEW VEGAS HÀ TIÊN

BẢNG GIÁ SHOP VILLAS NEW VEGAS HÀ TIÊN

LOẠI CĂN  DIỆN TÍCH M² GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG)
Shop Villas 210 11,4 11,6
Shop Villas 270 11,8 12
Shop Villas 318 13,3 13,6

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, chưa cập nhật, bổ sung đẩy đủ.

Tham khảo:

0901335996