BẢNG GIÁ SHOP BOUTIQUE NEW VEGAS HÀ TIÊN

BẢNG GIÁ SHOP BOUTIQUE NEW VEGAS HÀ TIÊN

LOẠI CĂN  DIỆN TÍCH M² GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG)
Shop Boutique 125 10,5 10,7
Shop Boutique 180 10,7 10,9
Shop Boutique 296 12,7 13

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, chưa cập nhật, bổ sung đẩy đủ.

Tham khảo:

0901335996